วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Read more

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ งานปฏิบัติธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภ

Read more