ก้าวคนละก้าว kaokonlakao กับตูน บอดี้สแลม

1. บัญชีรับบริจาค :

Read more

ชาวลำปาง จัดกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจหมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน”

30 ต.ค. 2016 #กอดพ่อ

Read more

เด็กไทยสร้างสรรค์ วัดพระธาตุลำปางหลวง ด้วยเกม Minecraft

เด็กไทยสร้างสรรค์ วั

Read more

ขอเชิญชวนชาวลำปางร่วมกิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข

“คลองสวย น้ำใส ลำปาง

Read more

นายพงศ์ระพี รัตนวราหะ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ลำปางยังหวานอยู่”

นาย พงศ์ระพี  รัตนวร

Read more

“วัดพระธาตุลำปางหลวง”ความสวยงามที่ถ่ายทอดออกมาในอีกรูปแบบที่แตกต่าง

“วัดพระธาตุลำป

Read more

ผู้ว่าลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลต้นธงชัยให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และเลี้ยงแกะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดล

Read more

อาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการศิลปะอาชีวศึกษา “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 26

คณะวิชาศิลปกรรม วิทย

Read more