นายพงศ์ระพี รัตนวราหะ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ลำปางยังหวานอยู่”

นาย พงศ์ระพี  รัตนวร

Read more

“วัดพระธาตุลำปางหลวง”ความสวยงามที่ถ่ายทอดออกมาในอีกรูปแบบที่แตกต่าง

“วัดพระธาตุลำป

Read more

อาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการศิลปะอาชีวศึกษา “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 26

คณะวิชาศิลปกรรม วิทย

Read more

เขลางค์นคร มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

เทศบาลเมืองเขลางค์นค

Read more

ร้านกลิ่นกาแฟ ศูนย์อาหารชั้น2 หน้าโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

ร้านกลิ่นกาแฟตั้งอยู

Read more

กรอ.ชงสร้างสนามบินห้างฉัตร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทุนฮ่องกง-อิตาเลียนไทย

กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเ

Read more

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 25 พ.ย. 58

งานสืบสานประเพณีลอยก

Read more

แถลงข่าวการจัดงานตั้งธรรมหลวง เวียงละกอน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๘-๙ ธ.ค.๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน

Read more