ชุมชนกาดกองต้าขอเชิญร่วมงาน ตานข้าวใหม่,หิงไฟพระเจ้า 21 ม.ค. 66

ชุมชนกองต้าขอเชิญทุก

Read more

งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 105 ปี” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565

เทศบาลนครลำปาง กำหนด

Read more

จังหวัดลำปาง จัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)

จังหวัดลำปาง กำหนดจั

Read more

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง”

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษ

Read more

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ล่องสะเปาจาวละกอน ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอั

Read more

วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร บ้านน้ำโท้งอุดมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร

Read more

ผลกระทบกาดกองต้า ที่มีต่อวัดเกาะวาลุการาม

จากเฟซบุ๊ค Psuchat c

Read more