ชุมชนกาดกองต้าขอเชิญร่วมงาน ตานข้าวใหม่,หิงไฟพระเจ้า 21 ม.ค. 66

ชุมชนกองต้าขอเชิญทุก

Read more

โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ 33 วัดเกาะวาลุการาม

โครงการอุปสมบทหมู่วั

Read more

จังหวัดลำปาง จัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)

จังหวัดลำปาง กำหนดจั

Read more

กิจกรรมคาร์ม็อบ จ.ลำปาง เพื่อขับไล่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 1 สิงหาคม ได้

Read more