ผู้ว่าลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลต้นธงชัยให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และเลี้ยงแกะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดล

Read more

กรอ.ชงสร้างสนามบินห้างฉัตร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทุนฮ่องกง-อิตาเลียนไทย

กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเ

Read more