ชุมชนกาดกองต้าขอเชิญร่วมงาน ตานข้าวใหม่,หิงไฟพระเจ้า 21 ม.ค. 66

ชุมชนกองต้าขอเชิญทุก

Read more

โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ 33 วัดเกาะวาลุการาม

โครงการอุปสมบทหมู่วั

Read more

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง”

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษ

Read more

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ล่องสะเปาจาวละกอน ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอั

Read more

วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร บ้านน้ำโท้งอุดมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร

Read more

งานบรรจุแผ่นทองใต้ฐานพระ,และงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก)

บรรจุแผ่นทองเขียนชื่

Read more