ชุมชนกาดกองต้าขอเชิญร่วมงาน ตานข้าวใหม่,หิงไฟพระเจ้า 21 ม.ค. 66

ชุมชนกองต้าขอเชิญทุก

Read more

โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ 33 วัดเกาะวาลุการาม

โครงการอุปสมบทหมู่วั

Read more

งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 105 ปี” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565

เทศบาลนครลำปาง กำหนด

Read more

จังหวัดลำปาง จัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)

จังหวัดลำปาง กำหนดจั

Read more

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง”

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษ

Read more

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ล่องสะเปาจาวละกอน ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอั

Read more

กิจกรรมคาร์ม็อบ จ.ลำปาง เพื่อขับไล่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 1 สิงหาคม ได้

Read more