เขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ำน้อยลง เตือนอย่ากลัวเกิน

 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จ.ลำปาง

ขณะนี้ ได้ลดระดับลง ด้วยการเปิดประตูระบายน้ำ เพียง 3 บาน ความสูง 38 เซนติเมตร โดยระบายน้ำในปริมาณ 104 ลูกบาศท์เมตรต่อวินาที จากปริมาณน้ำของเขื่อนกิ่วลม ที่มีอยู่ขณะนี้ 70 ล้านลูกบาศท์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุเขื่อน ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่ง อย่าได้วิตกกังวล

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา