จ.ลำปาง จัดงานรื่นเริงฤดูหนาว

จ.ลำปาง จัดงานรื่นเริงฤดูหนาว ของดีพร้อมประกวด น.ส.ลำปาง

จังหวัดลำปางจัดประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2557 และเปลี่ยนชื่องานฤดูหนาวและกาชาด เป็นงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปางแทน

ลำปาง/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อเตรียมการประกวด “นางสาวลำปาง ประจำปี 2557” และกำหนดกรอบแนวคิดหรือรูปแบบการจัดการประกวดนางสาวลำปางในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง ซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557 แทน ที่ห้องประชุมสำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ซึ่งคณะกรรมการกองประกวดได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด จะต้องเป็นสุภาพสตรีโสด อายุอยู่ระหว่าง 16 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท้องที่จังหวัดลำปางติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี การประกวดจะจัดขึ้นจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 27 ธ.ค.56 จะเป็นการประกวดรอบแรก และวันที่ 5 ม.ค.57 จะเป็นรอบตัดสิน

สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดมีจำนวน 6 รางวัล ผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวลำปาง จะได้รับมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 50,000 บาท รองนางสาวลำปาง อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 30,000 บาท รองนางสาวลำปาง อันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 20,000 บาท ขวัญใจยอดนิยม จำนวน 2 คน จะได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 10,000 บาท และขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน จะได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 10,000 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดต้องส่งหลักฐานการประกวด คือ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วตามแบบฟอร์ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.lampang.go.th หรือทาง www.dla.go.th/province/lpg บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาที่มีการลงนามรับรอง ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถยืนยันคุณสมบัติได้ และใบรับรองแพทย์ อย่างละ 1 ใบ ภาพถ่ายสีขนาด 4X6 นิ้ว จำนวน 3 รูป และต้องชำระค่าสมัครประกวดคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2-20 ธ.ค.56 และรายงานตัวเพื่อวัดสัดส่วนและจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้ประกวด ในวันที่ 23 ธ.ค.56 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265-031, 054 265-136 , 08-8252-6496

พจน์/ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา