ค่ายแนะแนวน้องๆสู่รั้วมหาวิทยาลัย มหิดล ครั้งที่10 จัดที่ลำปาง

โอกาสมาถึงแล้ว
ค่ายพี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย มหิดล ครั้งที่๑๐
Mahidol University Teaching and Education Camp
น้องๆจะได้รับความรู้ ความสนุก และประสบการณ์จากพี่ๆ
ตลอด 7 วันเต็ม ในค่ายมิวเทค ครั้งที่ ๑๐
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
คุณสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5  (เน้นวิทย์ -คณิต) Mutec10
วันที่ 10-16 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา