โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์ฟาร์ม ที่ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเตรียมวางแนวทาง แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง ให้เป็นเมืองโลจิสติกส์แลนด์ฮับ ที่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนนของภูมิภาค และเป็นเอ็นเนอร์จีฮับ เมืองแห่งอุตสาหกรรมสะอาด และเมืองแห่งพลังงานมั่นคงที่มีความหลากหลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ถือเป็นแหล่งพื้นที่พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศ เพราะในจังหวัดลำปาง ได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งจากพลังงานถ่านหิน พลังน้ำ พลังลม พลังแก๊ส พลังงานชีวมวล และปัจจุบันการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความยั่งยืน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้เป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ที่ต้องการจะพัฒนาให้จังหวัดลำปาง เป็นเมืองแห่งพลังงานที่มีความมั่นคง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้จังหวัดลำปาง ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานให้กับชุมชนท้องถิ่น จากพื้นที่อื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค อันจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับสถานีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์ฟาร์ม ที่ทางคณะฯ เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นโครงการของบริษัท เชียงรายนอร์ทวู๊ด จำกัด ที่ได้ทำการจัดตั้งขึ้น ด้วยงบลงทุนทั้งสิ้น 115 ล้านบาท เมื่อช่วงปลายปี 2554 บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลท์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ มีบริษัท GM Energy จำกัด เป็นผู้ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตด้านวิศวกรรม

โดยได้รับการออกแบบให้ใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน รุ่น 240 Wp ของบริษัท Chint Solar (Astronergy) จำกัด จากประเทศจีน และได้ใช้เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์รุ่น 250 kW จำนวน 4 เครื่อง ของบริษัท DASS TECH จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจุดเด่นในการออกแบบ คือ สามารถปรับมุมรับแสง ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ตามฤดูกาล และสำหรับสถานีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง และได้ทำการขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่ปี 2555 ในราคารวม 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้โรงไฟฟ้าฯ มีรายได้เฉลี่ย 1,200,000 บาทต่อเดือน หรือ เฉลี่ยปีละ 14,400,000 บาทต่อปี

ซึ่งคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในช่วงระยะเวลาเพียง 8 ปี เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีการลงทุนในการก่อสร้างเพียงครั้งเดียว มีค่าดูแลบำรุงรักษาในระหว่างการใช้งานน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง มีอัตราการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป.

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา