นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

หลังจากที่ นายกรัฐมนตรี(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุม เพื่อมอบนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า ให้แก่คณะผู้บริหารใน 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ­เกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนข้าราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมได้ตรวจดูสภาพพื้นที่ เยี่ยมชมแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อจะรับทราบถึงปัญหาในด้านต่างๆ สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งให­ม่ของภาคเหนือ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ปร­ะชาคมอาเซียนของจังหวัดลำปาง

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั­้งนี้ นายกรัฐมนตรี(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางออกจาก จ.เชียงใหม่ โดยถือโอกาสเดินทางมากับขบวนรถดีเซลราง ขบวนพิเศษ 1259 ปลายทางกรุงเทพฯ เพื่อทำการตรวจดูสภาพงาน การซ่อมบำรุงทางรถไฟ ที่ได้มีการเปลี่ยนหมอนรางจากไม้เป็นหมอนค­อนกรีต และเปลี่ยนรางรถไฟเป็นขนาด 100 ปอนด์ ในเส้นทางประธาน ตั้งแต่สถานีเชียงใหม่ ถึงสถานีลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งผลของการซ่อมบำรุงทางรถไฟ งานอยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ดี โดยการเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลานานหลายช­ั่วโมง จนกระทั่งเวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงสถานีรถไฟนครลำปาง และในทันทีที่ขบวนรถไฟจอดเทียบยังชานชาลา ได้มีกลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน มายืนคอยให้การต้อนรับจนแน่นชานชาลา เป็นแถวยาวออกไปจนถึงด้านหน้าสถานีรถไฟ โดยนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้รับมอบช่อดอกไม้จากประชาชน และกล่าวทักทายกับกลุ่มพลังมวลชน ที่มาให้การต้อนรับ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา