งานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก ) 19 ก.ย. 2556

ขอเชิญร่วมงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก)

ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
……………………………………………………………………….

งานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) เป็นงานประเพณีที่ชาวไทยนิยมจัดขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสร้างสมบุญกุศลให้กับตนเอง และอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ทางวัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานสลากภัต ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐
กำหนดการ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์การถวายสลากภัต ๑กัณฑ์
แสดงธรรมโดย พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายสลากภัต แด่พระสงฆ์ , สามเณร จำนวน ๒๐ รูป
พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
ดังนั้นจึงเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานสลากภัตโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ศาลาสุเวทกิตติคุณ วัดเกาะวาลุการาม ตามวัน /เวลา ดังกล่าว
……………………………………………..

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ห้องกองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม
โทร. ๐๕๔ –๒๑๗๕๒๘ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา