จังหวัดลำปางปลุกจิตสำนึก จัดสัปดาห์ฟื้นฟูแม่น้ำวัง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ เทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจคุณภาพแม่น้ำวังของกรมควบคุมมลพิษพบว่า แม่น้ำวังในส่วนของจังหวัดลำปางตอนต้น ก่อนเข้าพื้นที่เขตนครลำปาง จัดอยู่ในคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิดดินประเภทที่ 2

ในขณะที่โดยเฉลี่ยคุณภาพแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่นครลำปางทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 แต่ช่วงที่น้ำไหลผ่านเขตนครลำปาง ซึ่งเป็นเขตเมืองคุณภาพน้ำวังเน่าเสียมากขึ้น ถูกจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ถือว่ามีความสกปรกมาก เพราะมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินมี 5 ประเภท ประเภทที่ 1 มีคุณภาพดีที่สุด ใช้อุปโภคได้ ส่วนประเภทที่ 5 มีคุณภาพด้อยที่สุด

ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปาง ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกสำรวจและดำเนินการลอกลำน้ำแม่วัง กำจัดขยะเศษสิ่งปฏิกูลไปบ้างแล้ว โดยได้ประสานงานร่วมกับเขื่อนกิ่วลมให้ปล่อยน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกไปในระดับหนึ่งแล้ว

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา