เชิญเที่ยวงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ 9 มิถุนายน 58

9 มิถุนายน 58

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ดอยม่วงคำ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน มีมหรสพ มากมาย เช่น มวย ซอพื้นบ้านจาก เชียงใหม่ มีดนตรีวงใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชน ทุกท่านไปร่วมทำบุญในงานประเพณี

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา