ม.เนชั่น ลำปาง “รับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม”

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เตรียมเปิดรั้วต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ชูแนวคิด “3 i” สร้างคนรุ่นใหม่พันธุ์เอ็น ต้องเตรียมพร้อม “เรียนหนัก-กิจกรรมเด่น-Think Big” เพื่อคว้าโอกาสทองฝึกฝนประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพแม้อยู่ในชีวิตนักศึกษา และเพื่อประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพในอนาคต
โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา