วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ปี 2556

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง ได้แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ. โรงเรียนลำปางกัลยาณี

จังหวัดลำปางโดยศูนย์อำนวยการพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 จะมีการชุมนุมรวมพลัง แสดงเจตนารมณ์ รณรงค์เสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มวัยเสี่ยง และจะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรดีเด่นในการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

โดยตั้งแต่ 7.00 น. จะมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินขบวน ซึ่ง กำหนดเริ่มต้นขบวนไว้ 2 จุด คือ บริเวณ สนามหน้าสาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) และบริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และทั้ง 2 จุด จะเดินขบวนมาที่ โรเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่งไป แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว , นักเรียน นักศึกษา ให้แต่งเครื่องแบบตามสังกัด

ข่าวโดย : กนกวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฎลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา