ปตท.ลำปาง จัดค่ายเยาวชนก๋องปู่จา สืบสานประเพณี

ปตท.ลำปาง จัดค่ายเยาวชนก๋องปู่จา สืบสานประเพณีท้องถิ่นลำปาง

(13 มิ.ย.56) เช้าวันนี้ ที่คลังปิโตรเลียมลำปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี “ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2556 ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง และวัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง

นายไชยันต์ ปราบนคร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒธรรมพื้นบ้าน ให้คงอยู่คู่กับชาวลำปางอย่างยั่งยืน ปตท. จึงร่วมสนับสนุน “โครงการฟื้นฟูประเพณีตีก๋องปู่จา” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดค่ายเยาวชนแล้ว ยังจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนตีก๋องปู่จา เพื่อเพิ่มการเรียนรู้หลักเกณฑ์การตัดสินใจฯ ให้กับครูกลอง และรักษาองค์ความรู้ของการ ตีก๋องปู่จาที่ถูกต้องตามประเพณี พร้อมสร้างบุคลากรจาภูมิปัญญาชาวลำปางอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การสอนการตีกลองปู่จาให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 104 คน จาก 13 อำเภอ ได้ร่วมเรียนรู้ศิลปวัฒธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตีกองปู่จา การเข้าฐานฝึกปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการฝึกการตีก๋องปู่จาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแก่นแท้ของรากฐานประเพณีตีก๋องปู่จาอีกด้วย

นายไชยันต์ กล่าวอีกว่า การจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยดำเนินงานมากว่าหนึ่งทศวรรษด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนรวมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปางให้คงอยู่คู่กับชาวลำปางสืบต่อไป

ข่าวโดย : ภูริณัฐ รุมาถ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา