ลำปางกำหนดเขต เคารพวินัยจราจร

ลำปาง – นายพรชัย จงศิริรักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง เผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกำหนดเขตพื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นเขตส่งเสริมวินัยจราจร กำหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยพร้อมคาดสายรัดคางให้กระชับกับคางและผู้ขับรถยนต์ทั้งผู้ขับรวมถึงผู้ที่นั่งตอนหน้ากับผู้ขับรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยพบว่าผู้ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถกำหนดให้เขตพื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขาทั้ง 3 แห่ง เป็นเขตส่งเสริมวินัยจราจร

ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถและซ้อนท้ายและผู้ขับรถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามอาจไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องขอใบอนุญาตขับรถ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. 0-5431-5106

–ที่มาข่าวสด–

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา