ลำปางเปิดค่ายวิวัฒน์พลเมือง

ลำปางเปิดค่ายวิวัฒน์พลเมือง

ลำปางเปิดค่ายวิวัฒน์พลเมือง บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม และร่วมเป็นเครือข่าย 25 ตาสับปะรด

ปกครองจังหวัดลำปาง จัดการฝึกอบรมโครงการ “บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด” หรือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา อำเภอแม่เมาะ มีนายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีเยาวชน ที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จาก 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมบำบัด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพกลับไปอยู่ในสังคม ชุมชน ได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด เพื่อเป็นแกนนำสร้างกระแสการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด และเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมบำบัด ได้ค้นหาปัญหาที่แท้จริง อันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม และไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา