อิ่มท้องอิ่มบุญ ข้าวซอยโอมาร่วมกับโรงพยาบาล

อิ่มท้องอิ่มบุญ…ข้าวซอยโอมาร่วมกับโรงพยาบาล หาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์จังหวัด โดยท่านพระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ได้เมตตารับเงินสนับสนุนอิ่มบุญดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 80,900 บาท อนุโมทนาบุญถ้วนหน้า…สาธุ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา