ลำปางสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ


งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
จังหวัดลำปางประกอบพิธีอัญเชิญ และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมระลึกเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ทั้งนี้สำหรับพุทธศาสกนิชน มีความเชื่อว่า การได้กราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน เปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาจะได้รับอานิสงส์มากมายมหาศาล ทำให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใส เป็นกุศล จิตใจสะอาดผ่องใส และหากได้มีการปฏิบัติบูชา อยู่ในศีลในธรรมเป็นประจำ จะมีเทพพรหม เทวดา คอยดูแลรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรม

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา