ผลเลือกตั้งนายกเล็กลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ ชนะ

ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ปรากฏว่า นายกิตติภูมิ นามวงศ์

อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ผู้สมัครหมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มภูมิลำปาง

มีคะแนนเป็นอันดับ 1 นำ นายนิมิตร จิวะสันติการ หัวหน้ากลุ่มนครลำปาง

อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง 2 สมัย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น