โพลเผย โจ๋ไทย 27.36% ยอมเสียตัวให้แฟนวันวาเลนไทน์

รายงานผลโพลเผยว่า โจ๋ไทย  27.36%  ยอมเสียตัวให้แฟนวันวาเลนไทน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2556 จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

พบว่า วัยรุ่นไทย  ร้อยละ 52.64 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ ในระดับปานกลาง เพราะ มองว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ไม่ได้มีอะไรพิเศษ โดยสิ่งที่นึกถึงในวันวาเลนไทน์  ร้อยละ 36.98 ตอบว่า ดอกกุหลาบ ดอกไม้ รองลงมา ร้อยละ 15.65 นึกถึงแฟน ร้อยละ 14.86 นึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ สิ่งดีๆ ที่มีให้กัน

เมื่อถามวัยรุ่นไทยที่มีแฟนเกี่ยวกับการตัดสินใจหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทย ร้อยละ 36.32 คิดว่าจะไม่ให้ เพราะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ และยังไม่ถึงเวลาอันสมควร หากเป็นความรักจริงก็ต้องรอได้ รองลงมา ร้อยละ 27.36  คิดว่าจะให้ เพราะรักแฟน และเป็นความต้องการของแต่ละฝ่าย ร้อยละ 21.02 ไม่แน่ใจ เพราะขึ้นอยู่กับบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

 

/// พ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรสอดส่องดูแลบุตรหลานให้ดี ///

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น