มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง จัดงาน มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน และศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

โทร.054 356681-2 ต่อ 501 และ 503

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น