ขอเชิญร่วมงาน “วันวัฒนธรรม”

ขอเชิญร่วมงาน  “วันวัฒนธรรม”  วันพุธ  ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา  ๑๕.๐๐  น. เป็นต้นไป

พบกับกิจกรรม

–  การแสดงจากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดลำปาง

– ชมซอพื้นเมืองจากวงสุพจน์เจียงดาว

–  ชมนิทรรศการไทยศึกษา การละเล่นชนเผ่า  รำวงมาตรฐาน  การละเล่นพื้นบ้าน

–  ชมนิทรรศการหมุนเวียน สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา สาธิตการทำโคม-ตุงล้านนา

–  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  เดินโกงเก๋ง   เดินกะลา   มวยทะเล

–  การออกร้านขายของ กาดหมั้ว-คัวแลง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น