ชาวลำปางตักบาตรพระ 11,333 รูป

ใส่บาตรพระ11,333รูป ร่วมกับชาวลำปาง เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ใน 323วัด 4จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 น. บริเวณถนนดวงรัตน์ ต.สวนดอก อ.เมือง เขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่สี่แยกเพ็ญทรัยพ์ ไปจนถึงสี่แยกเวียงทอง ระยะทางกว่า 1 ก.ม

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น