ฟุตบอล-ฟุตซอลลีก ลำปางยูไนเต็ด

 

ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง, สจ.ทวี ศรีวิชัย หนานแมวคนใหม่ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง,สจ.ณรงค์ พินธิสืบ,อดีตสจ.ไพโรจน์ สุขคำเมือง รองประธานฯ,สจ.วิทยา ฤทัยสว่างสกุล ที่ปรึกษากลุ่มพลังลำปาง,น.ส.นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง ว่าที่ผู้สมัครนายก.ทม.พิชัยลำปาง, ทนายโจ้ เอกสิทธิ์

ร่วมปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอลลีก ลำปางยูไนเต็ด และเตะฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ระหว่างทีม พลังลำปาง VS ชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ซึ่งนำทีมมาโดยคุณรัตนา สาระคำ ประธานชมรมฯ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น