ลำปางทำบุญ 28 ปี โรงไฟฟ้า

กฟผ.แม่เมาะ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เมื่อปี พ.ศ. 2518 มีกำลังการผลิตเครื่องละ 75 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังการผลิต

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาลี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบ รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะแห่งนี้

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น