มหกรรมอาหารและของดีนครลำปาง 24-29 พ.ย.55

มหกรรมอาหารและของดีนครลำปาง 24-29 พ.ย.55

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมอาหารและของดีนครลำปาง ระหว่าง 24-29 พ.ย.55

จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง และเครือข่าย OTOP
ร่วมจัดงาน มหกรรมอาหาร และของดีนครลำปาง

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 พ.ย.55
ณ ลานอเนกประสงค์หลังสยามทีวี

วงดนตรีอู๊ดซาวด์   พบกับศิลปิน

วิฑูรย์ ใจพรหม , เหมย น้ำปู , ภูฟ้า เมืองพะเยา , อ้อยใจ คนหละปูน , แอ็ดด้า หมาตื่น , ซาราหเปา

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น