มหกรรมรถยนต์ภาคเหนือ ลำปางมอเตอร์โชว์ 2012

การประกวด MISS LAMPANG MOTOR SHOW 2012

กติกา 1. ผู้ประกวด MISS LAMPANG MOTOR SHOW 2012 จะสังกัดค่ายรถ/ประดับยนต์ในงาน “มหกรรม
ลำปางมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 12 ” หรือเป็นผู้ประกวดอิสระก็ได้
2. ผู้ประกวดจะต้องเป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
3. เฉพาะผู้ประกวดอิสระ จะต้องจับฉลากเลือกค่ายรถ เพื่อเป็นโจทย์นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเวที
4. การแสดงความสามารถพิเศษ ใช้เวลาในการแสดง ไม่ต่ำกว่า 5 นาที และไม่เกิน 7 นาที
5. กรณีผู้เข้าประกวดจะแสดงความสามารถโดยการร้องเพลง จะต้องจัดเตรียม CD Backing Track มาเอง
6. รับสมัครผู้ประกวดอิสระจำนวนจำกัดเพียง 15 คนเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 จำนวน 1 ใบ

กำหนดการประกวด
– วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2555
เวลา 18.00 น. ผู้เข้าประกวดส่งหลักฐานการสมัคร ณ กองอำนวยการ ผู้เข้าประกวดรายงานตัว, จับฉลากหมายเลข, จับฉลากค่ายรถ, ผู้เข้าประกวดเดินโชว์ตัวทีละคน, แนะนำตัวและสังกัดตามลำดับหมายเลข (**แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว + ยีนส์ ในแบบของคุณ)

– วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2555
เวลา 18.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
เวลา 19.30 น. ผู้เข้าประกวดโพสต์ท่าถ่ายภาพ สำหรับติดบอร์ดเพื่อให้คะแนนโหวต Miss Photogenic
ที่เวทีเล็ก หน้ากองอำนวยการ
(**สวมเสื้อมอเตอร์โชว์ในแบบของคุณ)

– วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2555
เวลา 18.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว พร้อมส่งไฟล์เพลงประกอบการแสดง (ถ้ามี)
19.30 น. ผู้เข้าประกวดเดินโชว์ตัวทีละคน, แสดงความสามารถพิเศษ
ประกาศผล Miss Talent 2012 / มอบรางวัล
– วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2555
เวลา 18.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
เวลา 18.30 น. ผู้เข้าประกวด Miss Lampang Motor show 2012 /เดินโชว์ตัว,
แนะนำสินค้าคนละ 7 นาที (ไม่จำกัดรูปแบบ) เก็บคะแนน
(**แต่งกายตามรูปแบบของสินค้าที่ต้องการนำเสนอ)

– วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2555
เวลา 18.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
เวลา 19.00 น. ประกวด Miss Lampang Motor Show 2012 รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 21.30 น. ประกวดขวัญใจมหาชน “มหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 12”
ประกาศผล Miss Photogenic และผู้เข้ารอบ Miss Motor show 2012 (3 คน ตอบคำถาม)
ประกาศผล Miss Motor show 2012
(**แต่งกายชุดค็อกเทลสั้น หรือชุด PG ตามสังกัด)
การตัดสิน -บุคลิกภาพ
-การแต่งกาย
-ปฏิภาณไหวพริบ

เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ 20,000.- รับสายสะพาย และช่อดอกไม้
(กรณีสังกัดค่ายรถ ค่ายรถที่ส่งประกวดจะได้รับเงินรางวัล 7,000.-)
รองชนะเลิศอันดับ 1 10,000. – รับสายสะพาย และช่อดอกไม้
(กรณีสังกัดค่ายรถ ค่ายรถที่ส่งประกวดจะได้รับเงินรางวัล 5,000.-)
รองชนะเลิศอันดับ 2 5,000. – รับสายสะพาย และช่อดอกไม้
(กรณีสังกัดค่ายรถ ค่ายรถที่ส่งประกวดจะได้รับเงินรางวัล 3,000.-)
ชนะเลิศความสามารถพิเศษ(Miss Talent) 5,000. – รับสายสะพาย และช่อดอกไม้
ชนะเลิศขวัญใจช่างภาพ ( Miss Photogenic) 5,000. – รับสายสะพาย และช่อดอกไม้
รางวัลขวัญใจมหาชน ลำปางมอเตอร์โชว์ 5,000.- รับสายสะพาย และช่อดอกไม้
(จากการเชียร์ดอกไม้ของผู้ชม)

ประสานงาน อารยา 086-7286236 , ขวัญ 086-4290515

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น