ตำรวจ ส.ภ.เมืองลำปาง ติดกล้อง CCTV ทั่วเมือง

พลตำรวจตรีพระชัย พักต์ผ่องศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรลำปาง

ได้ทำการตรวจการติดตั้ง CCTV เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจารจรลำปางในชั่วโมงเร่งด่วน โดยได้ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วเขตตัวเมืองลำปาง ประมาณ
๓๐ จุด จะช่วยระบายรถออกไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
นอกจากแก้ไขปัญหาจราจรแล้ว ยังช่วยในการตรวจจับคนร้ายหลังก่อเหตุอาชญากรรมต่างได้อีก คาดว่าจะเพิ่ม
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมาได้ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น