แอ่วงานล่องสะเปาจาวบ้านฟ่อน จ.ลำปาง ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ แอ่วงานล่องสะเปาจาวบ้านฟ่อน จ.ลำปาง

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาเแลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
ริมแม่น้ำวัง ชุมชนบ้านฟ่อน เวลา ๑๘.๐๐ น. เป้นต้นไป
(หลังออกพรรษา ๑ วัน ของทุกปี เป็นการขอขมาแม่น้ำ)

-ชมขบวนแห่ รถสะเปาจากชุมชนต่างๆ และกลุ่มมวลชน บ้านฟ่อน
-มวย ดนตรี (รำวงย้อนยุค) มหรสพ ต่างๆ มากมาย
-การออกร้านของ พ่อค้า แม่ค้า

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา