ดร.นิมิตร เปิดตลาดเทศบาล ๑ ลำปาง


เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕ ดร.นิมิตร จิวสันติการ เป็นประธานเปิด ตลาดเทศบาล ๑ หรือตลาดหลักเมือง
ซึ่งเป็นตลาดสดที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ มีความมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และทันสมัย
โดยตลาดเทศบาล๑ แห่งใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง

ตลาดเทศบาล๑ เป็นอาคารคอนกรีต ลักษณะสถาปัตยกรรม ล้านนายุกต์ ซึ่งถือ เป็นถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ขนาดพื้นที่ จำนวน ๒,๓๐๐ ตาราเมตร มีแผงจำหน่ายสินค้าได้จำนวน ๑๗๓
มีชั้นใต้ดิน สำหรับบริการจอดรถยนต์ ได้ ประมาณ 90 คัน ที่มีทางเข้าออกโดยรอบอย่างสะดวก สบายและ ความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อ-ขายสินค้าแสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา