เทศน์มหาชาติ-ตักบาตรเทโว-บรรจุพระธาตุ 30-31 ต.ค. 2555

ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว พิธีบรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุ

วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
งานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว เป็นงานบุญประเพณีที่ชาวไทยพุทธนิยมถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ในช่วงออกพรรษาของทุกๆปี เพื่อการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเองและอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ วัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันเวลาดังนี้

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )
– เทศน์มหาชาติมหากุศล
เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๑๑ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศล
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศลต่อ เสร็จแล้วพระสงฆ์
สวดคาถาพัน ๓ ธรรมมาส
เวลา ๑๙.๓๐ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธี)

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ )
– พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๑๖ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ พระสงฆ์ จำนวน ๑๖ รูป ออกรับบิณฑบาตร รอบอุโบสถวัดเกาะฯ
เวลา ๑๐.๐๐ พิธีบรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุ และ แผ่นทองในพระพุทธรูปที่สร้างใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
ดังนั้น จึงเจริญพระพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน เทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว –
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น