เยาวชนคริสเตียนออสเตรเลียมาเยี่ยม ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง

เยาวชนคริสเตียนประเทศออสเตรเลียมาเยี่ยม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 นายวิมล ปั้นสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง ได้ต้อนรับเยาวชนคริสเตียนจากคริสตจักรในประเทศออสเตรเลียที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนและจัดกิจกรรมทางภาษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหอประชุมโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและให้คุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ที่มา : Lannapost facebook

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น