แจ้งเบาะแสการลักขโมยฝาท่อระบายน้ำ ในลำปาง

นายไพทูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าได้มีการลักขโมยฝาท่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในหลายชุมชนและเป็นจำนวนมาก ซึ่งความเสียหายในครั้งนี้ ได้สร้างความเดือดร้อน และเกิดอันตรายต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในเขตพื้นที่เป็นอย่างมาก
ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เสียหาย หรือ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ช่วยกันสอดส่องดูแล รักษาของสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ประโยชน์ หากพบเบาะแสผู้ลักขโมย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ แจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054- 223701

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น