ผู้ว่าฯ ลำปางไอเดียแจ่ม ผลักดันรถม้าโกอินเตอร์

ผู้ว่าฯ ลำปางไอเดียแจ่ม  ผลักดันรถม้าโกอินเตอร์

ผู้ว่าราชการ ลำปางไอเดียเลิศ มุ่งหวังผลักดันรถม้าให้โกอินเตอร์

เตรียมผลักดันเมืองลำปางเป็นฮับผลิตรถม้าเพื่อการท่องเที่ยวส่งออกทั่วโลก พร้อมประดิษฐ์ “รถม้าไฮเทคต้นแบบ” บรรยายเสียงอัตโนมัติ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า

จังหวัดลำปางได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึง ๒๕๖๐ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็นนครแห่งเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมเมืองแห่งการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเมืองแห่งสุขภาพปลอดภัย รวมทั้งยังจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งตลาดสำคัญ คือ ญี่ปุ่นและจีน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น