๕ ตุลาคม วันพิราลัยของ มหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ครบรอบ ๙ ทศวรรษ วันพิราลัยของ

“มหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต สามันตวิชิตประเทศราช บริสัตยนารถทิพจักราธิวงศ์ ดำรงโยนวิไศย อภัยรัษฎารักษ์ อุดมศักดิ์สัตยาธิวางค์ ลำปางมหานัคราธิปไตย เจ้าผู้ครองนครลำปาง ”
– แห่ง ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)
– เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย และเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัยอายุถึง ๑๑๓ ปี

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น