ผลแข่งขันวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง

สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสามัคคี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ดังนี้

ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ – เทศบาลนครลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 1 – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รองชนะเลิศอันดับ 2 – โรงพยาบาลลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 3 – บริษัท ปูนซีเมนต์ จำกัดประเภทชาย
รางวัลชนะเลิศ – โรงพยาบาลลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 1 – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รองชนะเลิศอันดับ 2 – เทศบาลนครลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 3 – บริษัท ปูนซีเมนต์ จำกัด

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น