นักเรียน ร.ร.ไตรภพปลูกต้นไม้วัดเกาะวาลุการาม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นักเรียนจากโรงเรียนไตรภพวิทยา ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่นต้นสาระศรีลังกา ต้นสักทอง ต้นดอกไม้ประดับ ฯลฯ

เพื่อให้เกิดความสวยงามและได้ร่มเงา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ความรับผิดชอบ

ในงานที่ ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้มาทำ

 

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น