เมฆลำปางหนาเครื่องบินขึ้น-ลงไม่ได้

เมฆลำปางหนาเครื่องบินลงไม่ได้

จากสภาพอากาศที่แปรป่วนและร้อนอบอ้าว ในช่วง ที่ผ่านมาทำให้เครื่องบิน ขนาด ๗๐ ที่นั่งของสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ จากสุวรรณภูมิไม่สามารถ ลงจอดได้ ต้องบินไปลงจอดที่เชียงใหม่แทน แล้วขนส่งผู้
โดยสารกลับลำปางทางรถอีกทอดหนึ่ง ส่วนผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องที่ลำปางก็ต้องนั่งรถไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น