โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ 1-11 ธ.ค. 2566

โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ ๓๔ ณ วัดเกาะวาลุการาม  ต.สวนดอก  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  

ระหว่างวันที่  ๑–๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยเชิญชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง และจังหวัดอื่น ๆเข้าสมัครการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารนี้
จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมบรรพชาอุปสมบท และพุทธศาสนิกชนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานกุศลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์แห่งสยาม
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติธรรม ฝึกการเจริญจิตภาวนา รู้จักการใช้ชีวิตอย่าง
สันโดษพอเพียง และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://www.watkoh.com/doc/upasombot_66.pdf

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา