เปิดแหล่งเรียนรู้แพทย์แผนไทย และการอบรมการนวดแผนไทย จ.ลำปาง

พิธีเปิดสำนักงานสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง และการอบรมการนวดแผนไทย เปิดอบรม วันที่ 9-10 , 16-17 ,23-24 ก.ย. 2566 วัดเกาะวาลุการาม

นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง วัดเกาะวาลุการาม  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ดร.บุญเติม ปิงวงค์ นายกสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจังหวัดลำปาง ครั้งนี้…
– เพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น
– สามารถถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันและลดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนและนอกพื้นที่ที่สนใจด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย

– เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาทิ การอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร การนวดแผนไทยและสปา

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง จำนวน 462,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ จัดกิจกรรมจากวัดเกาะวาลุการาม


.


.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา