โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ 33 วัดเกาะวาลุการาม

โครงการอุปสมบทหมู่วันพ่อแห่งชาติ  รุ่นที่ ๓๓
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๓–๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ
ภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น)
ติดต่อโทร. ๐๘๑-๖๘๑ ๗๒๐๐

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  https://www.watkoh.com/data/upasombot_65.pdf

ร่วมทําบุญงานอุปสมบท

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม    เลขบัญชี : 503-0-07047-8   ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา