ยอคุณแม่น้ำวัง : แหล่งน้ำสำคัญของเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประกอบพิธี “ยอคุณแม่น้ำวัง” โดยมี นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ และสืบสาน ฟื้นฟูมรดก ภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โดยพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีตักน้ำจากแม่น้ำวังบรรจุลงสลุงเงิน และแห่อัญเชิญเข้าสู่มณฑปพระพุทธบาทจำลองสี่รอย จากนั้นกล่าวยอคุณแม่น้ำวัง พร้อมฟ้อนรำถวาย และแห่ขบวนเครื่องสักการะสัตภัณฑ์ไปยังมณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) บริเวณศาลหลักเมือง

ยอคุณแม่น้ำวัง
โครงการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ และสืบสาน ฟื้นฟูมรดก ภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

-เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
-เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีเดินทางถึงมณฑลพิธี
ประธานในพิธีประกอบพิธีตักน้ำจากแม่น้ำวังบรรจุลงสลุงเงิน
ขบวนแห่อัญเชิญสลุงเงินเข้าสู่มณฑปพระพุทธบาทจำลองสี่รอย
-เวลา ๑๔.๔๙ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ศาสนพิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีล / รับศีล
ศาสนพิธีกรกล่าวยอคุณแม่น้ำวัง
ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์ทั้งมวลเจริญพระพุทธมนต์
ผู้มีเกียรติ ๑๐ ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ / เสร็จพิธี

ฟ้อนรำถวายยอคุณแม่น้ำวัง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะสัตภัณฑ์เคลื่อนขบวนไปยังมณฑปพระพุทธ
นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) บริเวณศาลหลักเมือง

 

 

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น