เชิญเที่ยวงานพระบาทเมืองบุญ วันที่ 3-4 กันยายน 2565

เชิญเที่ยวงานพระบาทเมืองบุญ วันที่ 3-4 กันยายน 2565
ณ วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
#สักการะพระเจ้าทันใจ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ตักบาตร และพิธีห่มผ้าพระเจ้า แอ่วกาดเช้าและกาดแลงบนลานวัด

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา