โอเวอร์วิวสัญจร VoiceTV ที่จังหวัดลำปาง

รายการโอเวอร์วิวสัญจร VoiceTV พบกันที่จังหวัดลำปาง บริเวณลานสะป๊ะคัวเมือง วัดเกาะวาลุการาม ถนนคนเดินกาดกองต้า วันที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 17.00 น.- 20.00 น.

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ 064-869-5061  , 081-333-1112

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา