งานสมโภช พระพุทธมหามุนีศรีแสงทอง (พระพุทธรูปทองคำ)

งานสมโภช พระพุทธมหามุนีศรีแสงทอง (พระพุทธรูปทองคำ)
***************
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๙ น. พิธีเชิญพระอุปคุต ขึ้นเท้าทั้งสี่ ฤๅษีทั้งหก ไหว้บอกกล่าวเสื้อวัด ไหว้อดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๙ น. ตั้งขบวนรถแห่บริเวณข่วงละกอน ห้าแยกหอนาฬิกา> ดอนปาน> วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ > โรงน้ำแข็ง > วิทยาลัยเทคนิค > ผ่านหอนาฬิกาเข้าถนนบุญวาทย์ > ร.ร.เทศบาล ๓ > หัวสะพานรัษฎา > ผ่านชุมชนกาดกองต้า > เข้าสู่ประตูหน้าวัดทางทิศตะวันออก

เวลา ๑๔.๐๙ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.กระทรวง อว. เป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย มัคนายกนำกล่าวคำอาราธนา สมาทานเบญจศีล

เวลา ๑๔.๒๐น. พระพรหมมงคลวัชโรดม และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา ๑๕.๐๐ น. ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ – พระสงฆ์อนุโมทนา คณะศรัทธาสาธุชนกวดน้ำรับพร เสร็จพิธี
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดเบิกภาคค่ำ

ศาลาทรงไทยสถานที่ทำพิธีสมโภช และประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีแสงทอง
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. ๐๘ ๑๖๘๑ ๗๒๐๐ www.watkoh.com

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา